Friday 10 February 2012

DASYC Fonda sociālā partnerības mācību vizīte Rīgā


No 1. līdz 4. februārim mūs apmeklēja DASYC fonda direktore un brīvprātīgo programmu koordinatore no Valensijas Spānijā Ana Luz Huete un Lucia Gomez.

Kopš 1994.gada DASYC Fonds realizē brīvprātīgo programmas ar senioriem un jauniešiem pansionātos, dienas centros un maznodrošinātu cilvēku mājās Valensijā, Alikantē, Kasteljonā un Palma del Maljorkā. Šobrīd viņiem ir 400 brīvprātīgo.

Pateicoties Latvijas Samariešu apvienības (LSA) un Lauras Bulmanes palīdzībai varējām apmeklēt LSA pansionātus un apmainīties darba pieredzē ar sociālajiem darbiniekiem.

Mums bija tikšanas arī Rīgas Domes Labklājības departamentā ar Viesturu Kleinbergu, kas pastāstīja par pašreizējo sociālās palīdzības sistēmu Rīgā un to, kā funkcionē dienas centri

Šī vizīte ir sadarbības darba sākums starp KAC un DASYC, lai apmainītos ar labo pieredzi sociālo pakalpojumu jomā Spānijā un Latvijā.

Ar DASYC sociālajiem projektiem varat iepazīties mājas lapā: www.fundaciondasyc.org

Monday 6 February 2012

Grupu dzīvoklī top Ziemassvētku rotājumi


Decembrī Latvijas Samariešu apvienības Grupu dzīvoklī viesojās pārstāvji no Kopienas Attīstības centra (KAC), lai kopā ar jauniešiem ļautos radošam procesam - veidotu skaistus Ziemassvētku rotājumus un apsveikumus.
Pateicoties atbalstītājiem šo darbu tapšanai bija pieejams daudzveidīgs materiālu klāsts. Jo sevišķi interesanta un aizraujoša jauniešiem bija darbošanās ar pērlītēm. Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks. Grupu dzīvokļa jaunieši ar prieku gatavoja apsveikuma kartiņas LSA aprūpē esošajiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo viņuprāt - īpaši svarīgi ir nevis ņemt, bet dot.
„Jaunieši ir gandarīti par kopā pavadīto laiku un iespēju Ziemassvētku gaidīšanas laikā kādu iepriecināt. Īpaši pateicamies Rakelei Moreno no Kopienas Attīstības centra par radošo aktivitāšu organizēšanu, firmai „Lāčuks” par dāvātajiem materiāliem, kā arī Samariešu apvienības Brīvprātīgā darba koordinatorei Laurai Bulmanei un brīvprātīgajiem par organizatorisko darbu. Grupu dzīvokļa jaunieši ir ieinteresēti sadarboties arī turpmāk, lai attīstītu jaunas prasmes un saturīgi pavadītu brīvo laiku,” stāsta Inga Rundāne, LSA Grupu dzīvokļa vadītāja.

Friday 30 December 2011

Labdarības akcija Kazdangas pilīTrešdien 28.decembrī notika Labdarības akcija Kazdangas pilī Aizputes novadā.

Biedrība “Kopienas Attīstības Centrs KAC” sadarbībā ar Kazdangas pašvaldību organizēja labdarības akciju “Kur saģērbjas divi, var saģērbties četri”.

Pasākums organizēja Kazdangas pašvaldības sociālā darbiniece Dzintra un KAC projektu vadītāja Rakele.

Pulksten 12.30 pils telpās sapulcējās 36 maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, kuras ļoti apmierinātas varēja saņemt drēbītes bērniem un arī pārtikas produktus.

Mēs gribam pateikties Ilzei Šēfere-Šiliņai no NVO „Labdarības Faktors” un ģimenēm, kas atbalstīja mūsu labdarības akciju.

Thursday 22 December 2011


Rīga 2011.gada 22.decembris
Biedrība Kopienas Attīstības Centrs (KAC) novēl Jums priecīgus Ziemassvētkus un pateicas par Jūsu palīdzību un sadarbību.
The association Kopienas Attistibas Centrs (KAC) wishes you a Merry Christmas and thanks you for your help and cooperation.

Friday 16 December 2011

Kazdangā saka paldies par nesavtību


ReKurZeme, portāls 23.11.2011. 15:22

Valsts svētku dienā teica paldies cilvēkiem, kuri dažādos veidos atbalstījuši Kazdangas pagastu. Apsveiktie ne tikai godprātīgi dara savu darbu, bet nežēlo arī materiālos līdzekļus un savas sirds dāsnumu Kazdangas labā, stāsta pagasta pārvaldes vadītājs Juris Moisejs.

Pateicību saņēmusi pensionēto aptiekāru Pucenu ģimene, kā arī Anita Jurēviča un Rakele Moreno, informē kultūras centra vadītāja Baiba Valdmane. Paldies svētku reizē teikts arī SIA “Elpa” pārstāvim Gundaram Sisenim un SIA “Winge ceļi” pārstāvim Pēram Vingem.

Pateicība izteikta vairākām ģimenēm – Arājiem no ZS “Dzintarnieki”, Bērziņiem no piemājas saimniecības “Spruģi”, Podniekiem no ZS “Podnieki”, Kalniņiem no ZS “Prāvāji”, kā arī Jonku ģimenei no SIA “Pilskoks”.

Friday 2 December 2011

Labdarības akcija “Kur saģērbjas divi, var saģērbties četri” – drēbju savākšana priekš maznodrošinātajiem.


Latvijas NVO Biedrība “Kopienas Attīstības Centrs KAC”, kurā es darbojos kopš 2008. gada vēlas atbalstīt ģimenes Latvijas lauku reģionos (Kazdangas pagastā), kurām trūkst līdzekļu.
Tādēļ no 28. novembra līdz 31. decembrim KAC vēlas savākt lietotas bērnu un pieaugušo drēbes (labā stāvoklī) un nodot tās Kazdangas pašvaldībai (projektu koordinatorei Birutai Konrādei). Tur parūpēsies par to, lai tās tiktu nodotas ģimenēm, kurām tās ir visvairāk nepieciešamas.
Kazdanga ir neliels ciemats ar 1500 iedzīvotājiem, kas atrodas 60 km attālumā no Liepājas.
Lai nodotu drēbes, Jūs varēsiet kontaktēties ar mani jebkurā jautājumā par drēbju savākšanu u.c.
Liels paldies par sadarbību un līdzdalību! (Tel. 28209936. kac.latvija@inbox.lv).

Šodien 5.decembrī beidzas 9. Solidārā Mācību Olimpiāde


„ Es varu palīdzēt tur, kur esmu”.
Mēs gribam pateikties visiem studentiem, visām bibliotēkām: Biznesa Augstskolas „Turība” bibliotēkai, Kultūras Centra „Rīva” bibliotēkai, LU Daudznozaru bibliotēkai: datorika, juridiskās zinātnes, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkai, LU Humanitāro zinātņu bibliotēkai, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkai, LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkai.
Piektdienā 2.decembrī pulksten 12.00 Rīgā mēs jau bijām sasnieguši 5060 stundas (t.i. 5060 Eiro) un projektā ir piedalījušies 1017 stundenti.
Ar šo naudu varēsim palīdzēt projektam: Sākumapmācības cikla ieviešana Rubas speciālajā internātskolā.
Tagad solidārās mācību olimpiādes līderis ir Spānija: 214 900 stundas/eiro un 27433 stundenti.
Paldies visiem studentiem un visām bibliotēkām!

Sunday 6 November 2011

Solidārā Mācību olimpiāde Rīgas bibliotēkās- "Es varu palīdzēt, tur kur esmu"


„ Es varu palīdzēt, tur kur esmu”. Ar šo devīzi vairākās Rīgas bibliotēkās 5. novembrī sākās 9. Solidārā mācību olimpiāde. Jau ceturto gadu pēc kārtas biedrība Kopienas Attīstības Centrs(KAC) šo solidaritātes projektu organizē 7 bibliotēkās:

Biznesa Augstskolas „Turība” bibliotēka
Kultūras centra „Rīva” bibliotēka
LU Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes
LU Ekonomikas zinātņu bibliotēka
LU Humanitāro zinātņu bibliotēka
LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka
LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka.

9. Solidārajā mācību olimpiādē piedalās Latvijas, Spānijas, Beļģijas, Itālijas, Slovēnijas, Kolombijas, Meksikas un Burundi jaunieši.
Šā gada Solidārās olimpiādes mācības būs veltītas 7 projektiem par sadarbību attīstībai. Par katru Tavu mācību stundu kāds no mūsu sponsoriem ieguldīs 1€, lai nodrošinātu izglītības pieejamību Brazīlijā, Čadā, Kolumbijā, Haiti, Latvijā Meksikā un Mozambikā. Tādējādi mūsu mācību stundas dos savu ieguldījumu un pievienosies starptautiskajām kustībām, kas cīnās par nabadzības izskaušanu, par to, lai tiktu garantēta cilvēktiesību ievērošana, vai lai sasniegtu otro no Tūkstošgades attīstības mērķiem - “Nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību”.
Ikvienam, kurš vēlas piedalīties, ir jāierodas vienā no aktivitātes rīcībā nodotajām
lasītavām. Lai piedalītos, ir jāpieiet pie lasītavas pārziņa, kurš pierakstīs studenta datus, piereģistrēs viņu olimpiādē un piešķirs viņam solidāro mācību pasi, kurā tiks uzskaitīts studenta realizēto mācību stundu skaits un ar mācību pūliņiem savāktie eiro.
Pēc piereģistrēšanās studentam būs jāizlemj, cik ilgu laiku viņš pavadīs mācoties, un lasītavas pārzinis viņam iedos atbilstošo papīra monētu: ir 1 stundas un 1,5 stundu papīra monētas,
kurām attiecīgi ir 1 eiro un 1,5 eiro vērtība. Studentam promejot, brīvprātīgais darbinieks pārbaudīs papīra monētu, apzīmogos to, iemetīs to urnā, pierakstīs mācību pasē realizētās mācību stundas un aizpildīs kontroles lapas. Noslēgumā viņš ievadīs lasītavas datus interneta vietnē http://www.solidaraolimpiade.com/.
Katra mācību stunda nozīmē 1 eiro, kas šogad tiks ieguldīts projektā Sākumapmācības cikla
ieviešana Rubas speciālajā internātskolā.
Jaunums šogad Latvijā neapšaubāmi ir tas, ka paši Latvijas jaunieši ieguldīs savas mācību
stundas, lai atbalstītu projekta realizāciju Saldus novada Rubā.
Katru gadu grūti nākas atrast sponsorus Latvijā, kas varētu konvertēt šīs mācību stundas uz eiro
un līdz ar to padarītu par realitāti projektu, kuram Latvijas jaunieši mācās (šogad šis projekts ir ”Sākumapmācības cikla ieviešana Rubas speciālajā internātskolā”). Pateicoties Spānijas uzņēmumu un Lariohas pašvaldības atbalstam, mēs varēsim redzēt, ka šis projekts Latvijā kļūst par realitāti.
Vissvarīgākais ir tas, ka tādā veidā studējošie jaunieši aktīvi parāda savu atbildību un solidaritāti, kļūstot par galvenajiem varoņiem ceļā uz pārmaiņām, kuras vēlamies panākt, sniedzot palīdzību attīstībai. Šai kampaņai ir vairāki mērķi: veicināt jauniešu aktīvu pilsoniskumu un uzsvērt to vietu sabiedrībā, dot viņiem iespēju piedalīties starptautiskajā sadarbībā, ieguldot sev pieejamus resursus, kā arī meklēt jaunus izglītības fokusus, kas padarītu mācīšanos pievilcīgāku.
Mēs ceram pārsniegt skaitļus, kas tika sasniegti pagājušajā gadā: 449.095 stundas/eiro un 56.434 dalībnieki.

Friday 23 September 2011

Palīdzēsim bērniem speciālajā internātskolā Rubā, Latvijā


Mūsu projekts atrodas: www.labdaribasfaktors.lv
Rubas internātskola ģeogrāfiski atrodas Saldus novada Rubas pagastā, Lietuvas pierobežā. Šis ir izteikts lauku apvidus, kurā ir ļoti maz iedzīvotāju. Rubas internātskola atrodas laukos, to ieskauj meži un Vadakstes upe. Tuvākajā apkārtnē dzīvojamo māju nav.
Tā ir skola, kas mācību gada laikā uzņem internātā bērnus un jauniešus ar psihiskām saslimšanām. Šai internātskolai ir divējādi mērķi:
- Sniegt skolēniem viņu vecumam atbilstošu izglītības līmeni.
- Koriģēt un uzlabot to skolēnu veselības stāvokli, kas ir garīgi atpalikuši vai kuriem ir kādas psihiska rakstura saslimšanas, attīstot viņu spējas un prasmes tā, lai viņiem būtu iespējams integrēties sabiedrībā, ņemot vērā viņu iespējas.
Skolēnu skaits: 79.
2011.-2012. mācību gadā ir paredzēts ieviest sākumapmācības ciklu ar trīs programmām atbilstoši skolēnu vajadzībām:

1.Speciāla sākumapmācības programma skolēniem ar valodas defektiem.
2.Speciāla sākumapmācības programma skolēniem ar psihiskiem defektiem.
3.Speciāla sākumapmācības programma skolēniem ar neiromotoriem traucējumiem

Tādēļ nepieciešams aprīkot trīs telpas(guļamtelpa, spēļu istaba un terapijas telpa).

Projekta mērķi

1. Uzlabot un modernizēt aprīkojumu.

2. Aprīkot trīs telpas (guļamtelpa, spēļu istaba un terapijas telpa) lai varētu uzņemt sākumapmācības cikla skolas skolēnus.

3. Iegādāties pedagoģiskos materiālus un rehabilitācijas rīkus bērniem ar psihiskiem defektiem.

Rubas internātskolas režīms:

Skolēni atrodas internāta režīmā no pirmdienas līdz piektdienai. Stundu un materiāla izkārtojums ir veidots atbilstoši katra skolēna invaliditātes un veselības traucējumu pakāpei, ņemot vērā viņu individuālos veselības korekcijas un uzlabošanās rezultātus.
Skolēni kopā ar bērniem no citām skolām regulāri piedalās nometnēs bērniem ar psihiskiem defektiem.
90% skolēnu nāk no ģimenēm, kas dzīvo tuvējos lauku apvidos un kuru ienākumu līmenis ir ļoti zems (pašlaik minimālā alga Latvijā ir....).
Daudzi no šiem bērniem aug nelabvēlīgās ģimenēs, kurās ir arī alkoholisma problēmas.
Viņi nespēj segt izdevumus. Šī iemesla dēļ viņi saņem par brīvu sekojošus pakalpojumus: ēdienu, pajumti, mācību grāmatas un citus mācību materiālus, sanitāro un medicīnisko aprūpi un zāles.
Ja vēlies līdzdarboties ar ziedojumu, vari pārskaitīt savu ziedojumu Kopienas Attīstības Centra biedrībai uz mūsu bankas kontu, obligāti norādot ziedojuma mērķi: Projekts “ Palīdzēsim bērniem speciālajā internātskolā Rubā, Latvijā”.
Rekviziti ziedojumiem:
Biedrība "Kopienas Attīstības Centrs (KAC)"
Reģ. Nr. LV40008129467
CITADELE
Republikas laukumā 2a. Rīga. Latvija
LV58 PARX 0012055500001
Swift PARXLV22

Tuesday 12 July 2011

Kopienas Attīstības Centra KAC Latvija un NATO Wives Bazaar ASBL projekts “Bērnu attīstības centrs Kazdangā”

Kopienas Attīstības Centrs KAC Latvija un tā vadītāja Rakele Moreno sadarbībā ar Kazdangas pagasta biedrību “Kodols” realizē labdarības projektu „Bērnu attīstības centrs Kazdangā”.
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot bērnu dzīves apstākļus Kazdangā, ieguldot finanšu līdzekļus jaunu mēbeļu un iekārtu iegādei bērnu centrā.
Centrs iekārtots rekonstruētajās Saieta nama telpās Pils gatvē 2 un darbojas nepilnu gadu. Tajā gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni satiekas un lietderīgi izmanto brīvo laiku.
Esam priecīgi par sadarbîbas partneru rūpēm par mūsu bērniem! Bērni var spēlēt galda spēles: galda futbolu, hokeju, kā arī novusu un tenisu. Ir iegādātas arī mēbeles -galdi un krēsli.
Naudu projekta realizācijai piešķir organizācija NATO Wives Bazaar ASBL.

Havjērs Garsija iepazīstina ar eksotisku ēdienuOlīveļļā apceptas ķiploku pusītes, putnu gaļa, citrona šķēles un vēl pāri par desmit nosaukumu citu pārtikas produktu Rīgas restorānu "Tex Mex" šefpavāram Havjēram Garsijam vien zināmā secībā pamazām nonāk uz milzīgas pannas.

Sestdien 2.jūlijā Cīravas arovidusskolas virtuvē viņš gatavoja spāņu virtuves ēdienu paelju projekta "Palīdzot sev, palīdzu citiem – labāku dzīvi pensionāriem" dalībnieku priekam.Pasākumā piedalījās projekta dalībnieki no Cīravas un Kazdangas.
Finansējumu projekta īstenošanai piešķīrusi Šveices Konfederācija un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) un to līdzfinansē Fonds Fundacion Promocion Social de la Cultura (FPSC) no Madrides.
ReKurZeme, portāls 04.07.2011. 16:34Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. http://www.swiss-contribution.lv/

Kazdangā un Cīravā rosina darboties pusmūža iedzīvotājusKazdangas un Cīravas pagastos noslēdzies viens posms projektam "Palīdzot sev, palīdzu citiem, – kvalitatīvu dzīvi pensionāriem", informē Kazdangas pagasta projektu koordinatore Biruta Konrāde. Projekta aktivitātes turpināsies līdz jūlija vidum.
Šis projekts tiek realizēts sadarbībā ar Šveices Konfederācijas, Sabiedrības integrācijas fondu un Madrides (Spānija) fondu "Promocion Social de la Cultura" un paredzēts vecākās paaudzes iedzīvotāju interešu loka paplašināšanai. Līdz 9. jūnijam Kazdangas pagasta bibliotēkas telpās var novērtēt projekta laikā darinātos rokdarbus. Pirmie tos redzēja cīravnieki. No marta līdz maijam Cīravas, Kazdangas un Aizputes rokdarbnieces kopā ar nodarbību vadītāju Baibu Viguli tamborējušas un adījušas šalles, darinājušas somiņas, žabo, kā arī atstarotājus ziedu formā. Izstādes galvenais akcents ir "musturdeķis" ar nosaukumu "Dzērve", kas darināts dažādās rokdarbu tehnikās un ir 15 amatnieču kopdarbs. "Vispār adīt mācēju, bet nekad ar to dzīve nebiju aizrāvusies, taču visām kopā strādāt bija interesanti," apliecina cīravniece Lilija Kesmina. No jauna viņa iemācījusies gatavot dekoratīvos ziedus.Bez minētajām aktivitātēm notika atmiņas un orientēšanās nodarbības, fiziski vingrinājumi. Lekcijas par uzturu vecāka gadagājuma ļaudīm Cīravā un Rokaižos lasīja docente Mar Garrido no Spānijas. "Nodarbību posma noslēgumā viešņas – projekta vadītāja Rakele Moreno un lektore Mar Garrido viesojās Kazdangā, lai apskatītu parku un atjaunotās kultūras iestādes un plānotu tālāko sadarbību projektā," Nākamās projekta aktivitātes ietvers preses un literārā kluba nodarbības Kazdangā un Cīravā, kuru laikā projekta dalībnieki varēs vairāk uzzināt par vietējo laikrakstu veidošanu un klātienē iepazīties ar redakcijas darbu, kā arī vērtēt jaunākās grāmatas. Ar šiem jautājumiem klausītājus iepazīstinās "Kursas Laika" reportiere Sarmīte Štrausa. ReKurZeme, portāls 27.05.2011.Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. http://www.swiss-contribution.lv/

Friday 20 May 2011

Palīdzot sev, palīdzu citiem

Jau trīs mēnešus turpinās Sabiedrības integrācijas fonda, Šveices konfederācijas un KAC Latvija atbalstītā projekta "Palīdzot sev, palīdzu citiem - kvalitatīvu dzīvi pensionāriem" nodarbības Cīravas un Kazdangas pagastos. Abu pagastu sidraba paaudzes sievietes katru nedēļu regulāri vingro, nodarbībās trenē atmiņu un gatavo dažādus rokdarbus. Projekta nodarbības vada zinoša un jauka pasaniedzēja no Liepājas Baiba Vigule, ar kuru visiem nodarbību apmeklētājiem izveidojies ļoti labs un radošs kontakts.
Rokdarbu nodarbību cikls maijā ir noslēdzies, un pienācis laiks parādīt veikumu plašākai publikai. Par cik cīravnieces šajā projektā ir strādājušas ļoti aktīvi, vidēji nodarbības apmeklējušas ap 14 dāmām, rokdarbu izstāde tika rīkota Cīravā. Šajā izstādē apskatāmi dažādi darbi - atstarotāji, šalles, teātra somiņas, dažādi rotājumi, bet pats lielākais un skaistākais ir musturdeķis ar Cīravas simbolu - dzērvi centrā.
Interesanta ir šī deķa tapšanas vēsture. Tas ir veidots no 98 maziem adījuma kvadrātiņiem, kurus darinājušas visas projekta dalībnieces, katra pēc savām iespējām un darbam atvēlētā laika. Dzērvi kā simbolu darinājusi projekta vecākā dalībniece - Mudra Milzere, kurai šogad apritēs 80 gadi. Rokdarbu izejmateriāls- krāsainas dzijas iegādātas pēc fonda Fondacion Promocion Social de la Cultura no Madrides līdzfinansējuma līdzekļiem.
3.maija pēcpusdienā izstāde tika atklāta. Ciemos bija ieradušās arī Kazdangas puses dalībnieces. Kopīgi pie Cīravas pašvaldības sarūpētā kliņģera un kafijas tases visus par padarīto slavēja Aizputes novada sociālā dienesta vadītāja Mairīte Alfuse. Paldies par nodarbību vadīšanu un līdzdarbošanos saņēma vadītāja Baiba Vigule un dzērves musturotāja Mudras kundze. Tika gan dziedātas dziesmas, gan uzdejotas līnijdejas un pārrunāts kopīgi nodarbībās pavadītais laiks. Dalībnieču rokdarbu izstāde apskatāma Cīravas pagasta pārvaldes zālē līdz 14.maijam.
Bet projekts turpinās-maijā dalībniekiem būs iespēja noklausīties lektores Mar Garrido (Spānija) nodarbību ciklu "Uzturs vecāka gadagājuma cilvēkiem", bet jūlijā tiks iepazīti meksikanu virtuves kulinārijas noslēpumi.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv

Friday 18 March 2011

Kvalitatīvu dzīve pensionāriem


Kopš 1. marta Kazdangā un Cīravā vecāka gadagājuma cilvēkiem ir iespējams piedalīties projektā, kurš tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas – Šveices un Sabiedrības Integrācijas Fonda sadarbības programmām.
Projekta realizāciju nodrošina Kopienas Attīstības Centrs KAC Latvija sadarbībā ar Kazdangas pašvaldību.
Projekts paredz dažādas bezmaksas aktivitātes pensijas vecuma cilvēkiem, kuras šobrīd jau tiek veiksmīgi realizētas. Pie šīm aktivitātēm būtu pieskaitāmas fiziskās nodarbības, Literārais klubs, preses klubs, rokdarbu darināšanas apmācības, kulinārijas nodarbības u.c
Mērķis ar kādu šādi projekti tiek realizēti ir atsevišķu iedzīvotāju grupu integrācija sabiedrībā. Lai īstenotu projekta mērķi notiks pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, dažādu jaunu zināšanu un prasmju apguves nodrošināšana.
Piedāvātās nodarbības vada pieredzējuši lektori,kā arī,sabiedrībā pazīstamas personības.
Nodarbības Kazdangas pagastā notiek trešdienās un ceturtdienās, savukārt, Cīravas pagastā šīs nodarbības notiek pirmdienās un otrdienās.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv

Saturday 29 January 2011

Projects ”Helping myself help others – qualitative life for pensioners”


Overall objective:to pensioner education, improving their social situation, knowledge and skills that enable them to integrate into the life and increase the capacity of self-determination.
The direct target group is seniors - people of retirement age.
Subproject implementation site - Kazdanga parish.
Partners – Kazdanga Town council.

1.02.2011 – 31.07.2011.
Activities:
1st Physical activity to help improve the physical development and health of retired persons. Sport and team sports activities for pensioners. Educational sessions on nutrition for people age pensioners. Seminar on "Me and my health"
2nd Mental activities to improve pensioners' subjective feelings and mutual relations. Memory and orientation sessions. Literary Club.
3rd Environmental activities to promote social contacts, meetings with other senior citizens and participation in public life. Culinary classes. Handicraft mintage.
4th Informative activities, which result in retirees should always be aware of that would allow them to be participating members of society. Press Club. Internet World, Latvia in my parish. "
Planned results:
• Pensioners living improvement frameworks.
• Pensioners' physical and mental health improvement.
• Pensioners' interpersonal and communication increased and improved.
• Synergies between the formation of pensioners and the rest of society (government and social state institutions).
• The latest family member awareness of the importance of paying special attention to the care of retired people and treat them with respect.
• Improving the care of retired persons directly involved in education and training levels.
• sub encountered successful practice in promoting public and private institutions, which are associated with pensioners.
Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv

Thursday 23 December 2010

Februārī „Palīdzot sev palīdzu citiem – kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”

Biedrība Kopienas Attīstības Centrs (KAC) Rīgā sadarbībā ar Kazdangas pašvaldību no 2011. gada februāra līdz jūlijam realizē projektu -„Palīdzot sev palīdzu citiem – kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”
Projekta vispārējais mērķis ir pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē un palielinātu pašnoteikšanās spējas. Tiešā mērķa grupa ir seniori – personas pensijas vecumā.
Projekta realizācijas vieta ir Kazdangas pagasts. Finansējumu projekta īstenošanai piešķīrusi Šveices Konfederācija un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) un to līdzfinansē Fonds Fundacion Promocion Social de la Cultura (FPSC) no Madrides.
Projekta mērķu sasniegšanai plānots organizēt dažādas nodarbības, kas palīdzētu iedzīvotājus veiksmīgāk integrēties dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.
Nodarbības notiks Kazdangas kultūras namā un pansionātā „Rokaiži”:
Fizkultūras un komandu sporta nodarbības pensionāriem (aprīlis - jūnijs)
Izglītojošas nodarbības par uzturu pensionāru vecuma cilvēkiem (maijs)
Atmiņas un orientēšanās nodarbības (Kazdangas kultūras namā un pansionātā „Rokaiži”) (marts - jūnijs)
Seminārs „Es un mana veselība” ( pansionātā „Rokaiži”) (maijs)
Literārais klubs (jūnijs, jūlijs)
Kulinārijas nodarbības (jūnijs, jūlijs)
Rokdarbu darināšana (marts - maijs)
Preses klubs (jūnijs, jūlijs)
Internets „Pasaule, Latvija manā pagastā” (aprīlis)

Nodarbības vadīs pieredzējuši lektori, kā arī sabiedrībā pazīstamas personības. Piemēram, „Tex-Mex” Latvija Šefpavārs Havier Garsija. Tāpat, kā lektore uzstāsies arī Madrides eksperte sirmgalvju brīvprātīgo aprūpētāju sagatavošanā un izglītošanā, kā arī vietējie lektori no Kurzemes apgabala.
Vairāk informācijas: Raquel Moreno - biedrība „Kopienas Attīstības Centrs (KAC)” tālr. 28209936, un Biruta Konrade – Kazdangas pašvaldība”.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinatajai Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv

Thursday 9 December 2010

Ir noslēgusies Solidāra Macību olimpiāde 2010.


Jau astoto reizi pēc kārtas dažādās pasaules valstīs norisinājās Solidāra mācību olimpiāde, kuras mērķis ir apmeklētāju pavadītās stundas bibliotēkās pārvērst naudā, kura tiek ziedota labdarības mērķiem. Šogad saziedotie līdzekļi tiks ieguldīti skolu atjaunošanai Haiti.
Latvijas bibliotēkās un lasītavās Solidārā mācību olimpiāde norisinās jau trešo reizi un tās popularitāte ar katru gadu pieaug. Šogad, olimpiādes popularizēšanā iesaistījās ne tikai bibliotēkas, ar tajās izveidotajiem informatīvajiem plakātiem, bet arī lielākie plašsaziņas līdzekļi Latvijā – laikraksts „Diena”, Latvijas Televīzija un Pro100tv. Solidāro Mācību olimpiādi Latvijā organizē biedrība Kopienas Attīstības Centrs KAC Latvija.
Šogad, kā jau katru gadu līderis apmeklējuma un apkopoto stundu ziņā ir Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, kurā kopumā studenti un lasītāji ir pavadījuši 2889.5 stundas un nopelnot 2889.5 Eiro priekš projekta realizācijas Haiti.
Kopumā projektā piedalījās 51143 lasītāji, nopelnot 402619.8 Eiro
Latvijā Olimpiāde norisinājās 8 bibliotēkās un lasītavās, kurās to apmeklētāji pavadījuši 8039 stundas, nopelnot attiecīgu naudas daudzumu.

Tuesday 9 November 2010

„Palīdzot sev palīdzu citiem – kvalitatīvu dzīvi pensionāriem”. ”Helping myself help others – qualitative life for pensioners”


2010.gada 5.novembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja apakšprojektu iesniegumu konkursa rezultātus Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros.
Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros I kārtā tika iesniegti 455 projektu iesniegumi, no kuriem pēc abu projekta iesnieguma daļu izvērtēšanas tika atbalstīti 56 projekti par kopējo summu 1,9 miljoni latu, tajā skaitā: 37 mikroprojekti un 19 makroprojekti. Projektu īstenošanā tiks iesaistīti 15 partneri no Šveices Konfederācijas un 36 Latvijas pašvaldības, kā arī vairākas valsts un nevalstiskā sektora organizācijas.
KAC projekts tika atbalstīti. Tās nozīme, ka varēs veidot projektu Kazdangas pagastā kopā ar Kazdangas pašvaldību 2011. gadā no februāra līdz jūlijam.
Projekta vispārējais mērķis: pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē un palielinātu pašnoteikšanās spējas.
Plānotie rezultāti : Pensionāru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās. Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās. Pensionāru saskarsmes un komunikācijas palielināšanās un uzlabošanās. Sinerģijas veidošanās starp pensionāriem un pārējo sabiedrību (pašvaldība un sociāla rakstura valsts institūcijas). Jaunāko ģimenes locekļu apziņas veidošana par to, cik nozīmīgi ir pievērst īpašu uzmanību pensionāru aprūpei un izturēties pret viņiem ar cieņu. Uzlabot pensionāru aprūpē tieši iesaistīto personu izglītības un sagatavotības līmeni.

Monday 8 November 2010

Labdarības projekts bērniem. Kazdanga 2011.


Kopienas Attīstības Centrs KAC Latvija realizē labdarības projektu „Bērnu centrs Kazdangā”, 2011. gadā Aizputes novada Kazdangas pagastā.
Projekta "Bērnu centrs Kazdangā", galvenais mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus bērnu centrā Kazdangā, ieguldot finanšu līdzekļus jaunu mēbeļu un iekārtu iegādei bērnu centrā. Ieguldījums bērnu aprūpē un viņu formālajā izglītībā ilgtermiņā palīdzēs uzlabot ģimenes institūciju Latvijā.
Naudu projekta realizācija piešķir organizācija NATO Wives Bazaar ASBL. Šī organizācija nodarbojas ar labdarības projektu finansēšanu jau kopš 1968. gada. Lai gan organizācija piešķir līdzekļus dažādiem projektiem visa gada garumā, Bazārs ir sociālā programma, kuras mērķis ir uzlabot sociālos apstākļus dažādās valstīs.
Šis bērnu aprūpes centrs ļaus skolas vecuma bērniem, pēc skolas, doties uz centru un lietderīgi izmantot brīvo laiku, izmantojot dažādas izglītības programmas.

Tuesday 2 November 2010

8. Solidārā Mācību olimpiāde Latvijā


Šogad, jau trešo reiz pēc kārtas, Latvijas bibliotēku lasītavās norisināsies Solidārā Mācību olimpiāde. Pasaulē šī Olimpiāde notiek jau 8.reizi Solidārās Mācību olimpiādes pamatideja ir pārvērt studentu pavadītās stundas bibliotēkās ekvivalentā naudas daudzumā. Par katru stundu, kuru solidārais students pavada kādā no iesaistītajām bibliotēkām, solidārās olimpiādes organizētāji iegulda 1 Eiro kopējā labdarības projektā, kura mērķis ir skolu būvniecība Haiti.
Projektā, kurš sāksies 5.novembrī, piedalīsies jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Itālijas, Slovēnijas, Brazīlijas, Kotdivuāras, Burundi un Kenijas. Tiek paredzēts, ka šogad olimpiādē piedalīsies vairāk nekā 25000 studenti vairāk nekā 300 lasītavās šajās 14 valstīs.
Ikvienam, kurš vēlas piedalīties, ir jāierodas viena no aktivitātes rīcībā nodotajām lasītavām. Lai piedalītos, studentam nepieciešams reģistrēties kā olimpiādes dalībniekam pie lasītavas pārziņa, kurš pierakstīs studenta datus, piereģistrēs to olimpiādē un piešķirs tam solidāro mācību pasi, kurā tiks uzskaitītas studenta realizēto mācību stundu skaits un ar mācību pūliņiem savāktie eiro.
Pēc piereģistrēšanās students norādīs stundu skaitu, kuras viņš plāno pavadīt bibliotēkā mācoties un lasītavas pārzinis viņam iedos atbilstošo papīra monētu: ir 1 stundas un 1,5 stundu papīra monētas, kurām attiecīgi ir 1 eiro un 1,5 eiro vērtība. Studentam promejot, brīvprātīgais darbinieks pārbaudīs papīra monētu, apzīmogos to, iemetīs to urnā, pierakstīs mācību pasē realizētās mācību stundas un aizpildīs kontroles lapas. Noslēgumā viņš ievadīs lasītavas datus interneta vietnē http://www.solidaraolimpiade.com/.

Solidāro mācību olimpiādi Latvijā organizē Kopienas Attīstības cents KAC Latvija. http://www.kaclatvia.blogpost.com/

Sīkāka informācija par Solidāro mācību olimpiādi pieejama http://www.solidaraolimpiade.com/

Tālr. 28209936.

Tuesday 25 May 2010

KURSASLAIKS Avīzē: Dāvana atvieglos sadzīvi pansionātā

Iluta Dreimane 24.05.2010. 10:59
Pansionātā “Rokaiži” saņemta ļoti nepieciešama dāvana – specializēti ratiņkrēsli un ēdiena transportēšanas ratiņi. Ziedojums inventāra iegādei sarūpēts ar Kopienas Attīstības centra atbalstu.

Jau četrus gadus spāņu meitenes Rakeles Moreno vadībā brauc uz “Rokaižiem” Aizputes novadā un palīdz pansionāta iemītniekiem gan ar morālu, gan praktisku atbalstu, stāsta direktore Edīte Lasmane. Šajās dienās saņemts dāvinājums – uz pansionātu atvesti vairāku veidu ratiņkrēsli. Dažiem apakšā pievienojams klozetpods, citus var izmantot pēc insulta, mācoties staigāt. Ir arī ratiņi, ar kuriem var atvest ēdienu un pielikt pie gultas kā galdiņu, kas būs ērti guļošajiem pansionāta iemītniekiem. Liels paldies jāsaka Rakelei, kura parūpējusies, lai tiktu atrasti līdzekļi tik vajadzīgajām dāvanām, atzīst E. Lasmane. Kopienas Attīstības centrs (KAC) meklē ziedotājus, kuru atbalsts ļautu uzlabot sadzīves apstākļus “Rokaižos,” stāsta R. Moreno. Biedrība “NATO Wives Bazaar” Briselē 2009. gadā apstiprinājusi projektu, kas ļāvis sagādāt ratiņkrēslus. Pansionāta iemītniekiem, kuri līdz šim bijuši spiesti ievērot gultas režīmu vai pārvietojušies rāpus vai arī ar atbalsta personāla palīdzību, dāvana būs ļoti noderīga, pārliecināta R. Moreno. Turklāt KAC vēlas turpināt sociālo darbu ne tikai pansionātā “Rokaiži,” bet arī paplašināt to. Tuvākie mērķi saistās ar atbalsta sniegšanu Kazdangas pagasta iedzīvotājiem.